Призов та відбір кандидатів на всі види військової служби. Цілодобовий телефон "гарячої лінії" (053) 260-81-89

Головним завданням призову на військову службу офіцерів запасу є набуття офіцерами, які свого часу закінчили військові кафедри при цивільних навчальних закладах, практичного досвіду служби, перепідготовки, та, в цілому, збільшення кількості військово-навчених осіб у запасі.

На військову службу за призовом серед офіцерів запасу відбирають кандидатів віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче ніж «бакалавр» і які не служили у ЗСУ. Відбір організовано на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок. Термін проходження служби – 18 місяців.

Відразу до військових частин офіцери не потрапляють – спочатку вони стануть слухачами курсів підготовки та перепідготовки при профільних військових вишах. Навчання триває три місяці. За результатами роботи мандатних комісій при вишах офіцерів призначать на вакантні посади у військових частинах небойового складу. В район проведення ООС офіцери не направляються, але після 6 місяців вони зможуть укласти контракт.

Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу та службу у військовому резерві

Відповідно до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу або прийнятими на військову службу за контрактом, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Фактично це означає, що особа має право на дві зарплати одночасно – цивільну (за місцем роботи) та в ЗСУ.

Під час проходження служби офіцерам надається щорічна чергова відпустка терміном 30 діб, забезпечується проживання, а тим, хто орендує житло – виплачується компенсація.

Грошове забезпечення та соціальний захист відповідає рівню офіцерів військової служби за контрактом.