Призов та відбір кандидатів на всі види військової служби. Цілодобовий телефон "гарячої лінії" (053) 260-81-89

Згідно Закону України “Про основи національного спротиву” однією зі складових національного спротиву є територіальна оборона.

Територіальна оборона ґрунтується на принципах територіальності, масовості, мінімального часу на розгортання та приведення підрозділів територіальної оборони у готовність до дій, єдиноначальності, централізації управління та децентралізації і контрольованої автономності застосування сил і засобів територіальної оборони, активності, рішучості та безперервності ведення територіальної оборони, наполегливості у досягненні мети територіальної оборони, узгодженого, спільного застосування сил і засобів, залучених до ведення територіальної оборони, безперервності взаємодії сил і засобів територіальної оборони, всебічного врахування і повного використання моральних та психологічних факторів.

Територіальна оборона складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових.

Військова складова територіальної оборони включає органи військового управління, військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України, інші сили і засоби сил безпеки та сил оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони.

Цивільна складова територіальної оборони включає державні органи, органи місцевого самоврядування, які залучаються до територіальної оборони.

Військово-цивільна складова територіальної оборони включає штаби зон (районів) територіальної оборони та добровольчі формування територіальних громад, які залучаються до територіальної оборони.

Добровольче формування територіальної громади – це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

Доброволець Сил територіальної оборони Збройних Сил України – це громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, який перебуває в Україні на законних підставах впродовж останніх п’яти років та на добровільній основі зарахований до проходження служби у складі добровольчого формування Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Сили територіальної оборони Збройних Сил України – це окремий рід сил Збройних Сил України, на який покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони. У Полтавській області сформовано підрозділи територіальної оборони та добровольчі формування територіальних громад.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Полтавщини проводять відбір кандидатів на проходження військової служби за контрактом у підрозділах ТРО.

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є вік (до 60 років), стан здоров’я та придатність за медичними показниками, фізична підготовленість та професійно-психологічний відбір.

Щоб стати військовослужбовцем за контрактом потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку (місцем проживання) для співбесіди та підбору посади. Далі зібрати необхідний пакет документів. Потрібно успішно пройти військово-лікарську комісію щодо придатності до проходження служби та професійно-психологічний відбір. Після всіх встановлених процедур отримати припис для вибуття до визначеної військової частини.

Варто зазначити, що проходження служби за контрактом має безліч суттєвих переваг. Додатково до гідного грошового забезпечення та можливості проходження служби за місцем проживання військовослужбовці підрозділів територіальної оборони отримують всі переваги військової служби за контрактом:

Військовослужбовець забезпечується усім необхідним речовим майном.

Якщо військовослужбовець не має власного житла, він може стати на квартирний облік з можливістю подальшого отримання службового і постійного житла. Або отримувати грошову компенсацію за піднайом житла для всіх категорій військовослужбовців. В обласному центрі сума складає 2850 грн на місяць, в інших населених пунктах — 1900 грн на місяць. За наявності трьох або більше членів сім’ї розмір компенсації збільшується в 1,5 рази.

Для військових встановлено гарантовану щорічну основну відпустку — 30 днів; якщо є від 10 до 15 років вислуги — 35 календарних днів; від 15 до 20 років — 40 календарних днів; понад 20 календарних років — 45 календарних днів. Крім того, що відпустка надається зі збереженням грошового забезпечення, військовослужбовцю надається грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Також можуть надавати відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.

Військові можуть право на отримання вищої освіти, зокрема на здобуття післядипломної освіти у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Крім того, на державну цільову підтримку у здобутті вищої освіти можуть розраховувати захисники, які є учасниками бойових дій. Її надають у вигляді повної оплати навчання коштом загального фонду державного або місцевих бюджетів — у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому. Також пільгами для вступу до вишів користуються діти учасників бойових дій.

Після укладення військовослужбовцями першого контракту, їм виплачується бонус — одноразова грошова допомога. У 2021 році особам рядового складу виплачують 18160 грн, особам сержантського і старшинського складу — 20430 грн, а офіцерам — 22700 грн.

Завданнями територіальної оборони є:

1) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості;

2) участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;

3) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

4) участь у підготовці громадян України до національного спротиву;

5) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;

6) участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського значення, районного у містах рад, сільських, селищних, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;

7) забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;

8) участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;

9) участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах;

10) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях;

11) участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

12) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника);

13) участь у наданні населенню правових послуг у порядку, передбаченому Законом України “Про безоплатну правову допомогу”.