Призов та відбір кандидатів на всі види військової служби. Цілодобовий телефон "гарячої лінії" (053) 260-81-89

Як стати резервістом за контрактом?

Починаючи з 2017 року резервістам оперативного резерву пропонується укладати за спрощеним порядком контракти на подальше проходження служби в резерві з командиром бойової бригади, до якої він зарахований.

Крім цього, укласти контракт на проходження служби в резерві може кожен громадянин України, віком від 18 до 60 років, незалежно від статі.

Резервіст, якій уклав контракт на проходження служби в резерві, може бути призваний на навчальні збори чи за мобілізацією лише до своєї частини, на свою посаду. Резервісту, який уклав контракт, надається переважне право отримати вищу посаду, чергове військове звання.

Для того, щоб підписати контракт на проходження служби у військовому резерві потрібно:

1. Прийняти рішення.

Проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов’язків відповідно до завдань, покладених на військові частини, в яких вони проходять службу у військовому резерві. Резервісти проходять щорічну підготовку у складі військової частини на штатній посаді. У разі оголошення мобілізації призиваються виключно до тієї військової частини, з командиром якої укладено контракт. Громадяни, які не проходили військову службу, також можуть проходити службу у військовому резерві. Резервістами вони стають одразу після укладання контракту на проходження служби у військовому резерві.

2. Знайти необхідну інформацію.

У військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на сайті Міністерства оборони України чи в соціальних мережах на офіційних сторінках є вся необхідна інформація або контактні номери телефонів. Оберіть військову частину, посаду та спеціальність для проходження служби у військовому резерві.

3. Зібрати необхідні документи.

Подайте заяву до командира військової частини або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації (для невійськовозобов’язаних, зокрема жінок, – до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки ). У заяві вказати: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання; посаду, на якій Ви бажаєте проходити службу у військовому резерві; освіту та професію; військово-облікову спеціальність (при наявності).
Для чоловіків та жінок, які не мають досвіду військової служби, пропонується спочатку укласти контракт в територіальної обороні, де пройти загальновійськову підготовку. В подальшому ви можете бути залучені на навчальні збори резервістів до бойової бригади з наступним укладанням відповідного контракту.

Разом із заявою потрібно надати:
– кольорові фотокартки розміром 9×12 см та 3×4см;
– паспорт громадянина України;
– військовий квіток (при наявності);
– автобіографію, написану власноруч;
– оригінали документів про освіту.

Командир військової частини (військовий комісар) має 3 доби для вивчення документів та прийняття рішення, яке він має потім повідомити. У разі виникнення непередбачуваної ситуації (необґрунтованої відмови в укладанні контракту тощо) маєте право звернутися на “гарячу лінію” Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за номером (053) 260-81-89.

4. Пройти медичний огляд та додати висновок військово-лікарської комісії до пакету документів

Отримайте в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки картку обстеження та медичного огляду за формою, встановленою положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. При цьому Ваша фотокартка має бути засвідчена гербовою печаткою територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовий комісар організовує проведення медичного огляду військово-медичною комісією на території ТЦК та СП або на території госпіталю чи цивільного лікарського закладу.

5. Пройти перевірку рівня фізичної підготовки

Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності, яку Ви обрали. Вам мають повідомити показані Вами результати.

6. Пройти професійно-психологічний відбір

Професійно-психологічний відбір проводиться офіцерами відділів (відділень) виховної роботи (психологами) військових частин (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) за існуючими методиками у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Підсумок тестування не розголошується.

7. Надати необхідні документи для формування особової справи

До особової справи резервіста входять такі документи:
– заява про бажання добровільно вступити на службу у військовому резерві;
– копії 1,2,10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– автобіографія написана власноруч та у друкованому вигляді;
– копії документів про народження, освіту, сімейний стан та народження дітей;
– характеристика з місця роботи, навчання (для працюючих або тих, хто навчається);
– довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);
– картка професійного відбору та результати тестування кандидата;
– відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;
– висновок військо во-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у військовому резерві за обраною спеціальністю;
– довідка про групу крові та резус-фактор.

8. Підписати контракт

За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, командиром військової частини (військовим комісаром) приймається рішення про укладання контракту. Зверніть увагу, що вивчення кандидатів у резервісти здійснюється командирами військових частин (військовими комісарами) за документами Вашої особової справи. За потреби командир військової частини може запросити Вас на особисту співбесіду.