Призов та відбір кандидатів на всі види військової служби. Цілодобовий телефон "гарячої лінії" (053) 260-81-89

Статус ветеранів військової служби та основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей встановлює і визначає Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб  та їх соціальний захист», у якому визначені гарантії, що забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві.

Державна політика стосовно ветеранів військової служби здійснюється в рамках обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту.

Реалізація обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

 Держава гарантує кожному ветерану військової служби, рівні з іншими громадянами  можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види допомоги шляхом:

     реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та цільових програм соціальної адаптації;

     створення умов для підтримки та поліпшення здоров’я з метою забезпечення активного довголіття;

     надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку;

     реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;

     організації соціально-побутового обслуговування;

     пенсійного забезпечення відповідно до законодавства.

 Права та пільги, зазначені у цьому Законі, можуть надаватися іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, і які на законних підставах перебувають на території України відповідно до порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Ветеранами військової служби визнаються громадяни України:

     1) які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах внутрішніх справ, податковій міліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД;

     2) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи при виконанні службових обов’язків по охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

     3) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і які мають вислугу військової служби 20 років і більше;

     4) військові пенсіонери, нагороджені медаллю “Ветеран Збройних Сил СРСР” за законодавством колишнього Союзу РСР;

     5) які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років у календарному або 25 та більше років у пільговому обчисленні і звільнені з військової служби у зв’язку з реформуванням  Збройних  Сил України.

 Ветеранам військової служби надаються такі пільги:

     1) безоплатне користування закладами охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;

     2) першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

     3) першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;

     4) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних  металів), безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами;

     5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях з пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їх сімей

     6) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги і користування квартирним телефоном

     7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

     8) право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду;

     9) безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця проживання після звільнення з військової служби

     10) безоплатний проїзд (туди і назад) у межах України один раз на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку

     11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України

     12) використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них час

     13) право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності або штату працівників;

     14) переважне право на вступ до гаражних, садово-городніх, житлових та інших кооперативів.

Вдови померлих (загиблих) ветеранів військової служби та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими цим Законом