Призов та відбір кандидатів на всі види військової служби. Цілодобовий телефон "гарячої лінії" (053) 260-81-89

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Полтавської області проводять відбір кандидатів для навчання у військових навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та молодшого бакалавра.

Для оформлення особової справи кандидата на навчання за державним замовленням вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями подають заяву до ТЦК та СП за місцем проживання (з 01 січня по 01 червня року вступу).

Військовослужбовці виконують рапорт по команді
(з 01 лютого по 01 квітня року вступу).

У заяві (рапорті (для військовослужбовців)) вказується:

 • військове звання (для військовослужбовців);
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • займана посада (для військовослужбовців);
 • рік, місяць і день  народження;
 • освіта;
 • обрана спеціальність;
 • форма навчання – денна (або заочна для військовослужбовців військової служби за контрактом);
 • перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (якщо така реєстрація була);
 • адреса місця проживання, контактний номер телефону.

До заяви (рапорту) додається:

 1. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього.
 2. Автобіографія, в якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону, а також (для військовослужбовців) поштовий індекс та адреса військової частини, де військовослужбовець проходить службу.
 3. Характеристика з останнього місця навчання (служби).
 4. Картка професійного відбору (готує ТЦК та СП для вступників з числа цивільної молоді, для військовослужбовців відділ по роботі з особовим складом).
 5. Копія службової картки (для військовослужбовців).
 6. Витяг з послужного списку(для військовослужбовців).
 7. Копія контракту про проходження військової служби (для військовослужбовців).
 8. Копія свідоцтва про народження.
 9. Копія паспорта (1-а, 2-а сторінки та місце реєстрації).
 10. Посвідчення про приписку (військовій квиток).
 11. Чотири кольорових фотокартки (без головного убору, розміром 3×4 см).
 12. Копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Правилах прийому.
 13. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
 14. Довідка про відсутність судимості (отримують в підрозділах МВС України за місцем проживання).
 15. Два поштових конверти з марками.

Медичні документи:

 1. Картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (додаток 12 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗС України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами) та кандидати на навчання у ВВНЗ, які бажають навчатися за льотними спеціальностями та спеціальністю бойового управління авіацією (у тому числі оператор управління повітряним простором (УПР) додатково надають картку медичного огляду лікарсько-льотною комісією (додаток 4 до Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 20 листопада 2017  № 602) (вступника з числа цивільної молоді оформлюють у ТЦК та СП, військовослужбовці оформлюють у військових медичних закладах).
  1. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (облікова форма МОЗ України № 140/о).
  1. Довідка про проведення попереднього та періодичного психіатричних оглядів (облікова форма МОЗ України № 122-2/о).
  1. Довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів).
  1. Результати проведених медичних досліджень.
  1. Кандидати з числа цивільних осіб додатково направляють оригінал медичної картки амбулаторного хворого (форма МОЗ України № 025).
  1. Військовослужбовці додатково направляють медичну книжку встановленого зразка та медичну характеристики.